Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin lääninhallitus
Arkisto: Turun ja Porin lääninhallituksen yhteisarkisto - Sarjat
Sarja: III YLEINEN OSASTO
Sarja: III B LUETTELOT
Sarja: III Bp Siirtoväen huoltoasiain luettelot ja kortistot


Rajavuodet

1939 - 1949

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sarja sisältää luetteloita huoltojohtajista, heidän avustajistaan, kunnallisista huoltovirnomaisista, siirtoväen edustajista huoneenvuokralautakunnissa ja kansanhuoltolautakunnissa, luetteloita kotieläin- ja tavara-asiain hoitajista, viljelyspalstatoimikunnan jäsenistä, luetteloita lääniin saapuneesta ja läänistä lähteneestä siirtoväestä, luetteloja läänin eri kuntiin eri evakuoimispaikka- kunnilta siirtyneestä väestöstä, luetteloita siirtoväen lukumäärästä eri kunnissa, luetteloja siirtoväen majoittamisesta, luetteloja siirtoväen majoitustarkoituksiin käytettyjen rakennusten korjauksiin myönnettyjen määrärahojen jaosta, Neuvostoliiton kansalaisia koskevia luetteloja, työllisyyttä koskevia luetteloja, luetteloja Amerikan Punaisen ristin lahjatavaroiden jaosta, luetteloja siirtoväen huoltomenoista ym.