Arkistonmuodostaja: Sosiaalihallitus
Arkisto: Sosiaalihallituksen huolto-osaston arkisto - Sarjat
Sarja: E SAAPUNEET ASIAKIRJAT
Sarja: Ea Vuoden 1918 sodan johdosta vankileirissä tai vankilassa olleiden korvaushakemukset


Rajavuodet

1973 - 1975

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Valtioneuvoston päätöksellä 22.2.1973 (169/1973) maksettiin vuoden 1918 sodan johdosta vankileirissä tai vankilassa olleille kertakorvaus. Korvaus saatettiin myös maksaa sosiaalilautakunnalle käytettäväksi korvauksensaajan tai hänen omaistensa vastaiseen huoltoon (435/1973. Hakuaika oli 1973-1974. Sosiaalihallituksen päätökseen ei ollut valitusoikeutta (185/1973).

  • Järjestämisperiaate

    Hakemukset on kirjattu Hallinto- ja huolto-osaston diaarikortteihin. Hakemukset on tässä sarjassa järjestetty järjestysnumeron mukaisesti pienimmästä suurempaan. Hakemuksen on kaikki kirjattu diaariryhmään 39. Diaarikorteista näkee päätöspäivän. Päätökset löytyvät Hallinto- ja huolto-osaston kirje- ja päätöskonsepteista.

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)