Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin lääninhallitus
Arkisto: Turun ja Porin lääninhallituksen yhteisarkisto - Sarjat
Sarja: III YLEINEN OSASTO
Sarja: III B LUETTELOT
Sarja: III Bh Tie- ja liikenneasiain luettelot ja kortistot
Sarja: III Bha Moottoriajoneuvorekisteri (kantakortit)


Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Arkistonmuodostusprosessi

    Valtioneuvosto on 18.5.1922 antanut päätöksen (117/1922) automobiilien ja moottoripyörien rekisteröinnistä ja katsastuksesta. Ko. päätöksen mukaan maaherra pitää rekisteriä automobiileista ja moottoripyöristä ja ajoneuvo on rekisteröitävä siinä läänissä, jossa omistaja asuu. Ajoneuvojen rekisteröintitehtävä päättyi lääninhallituksissa 31.12.1965 ja 1.1.1966 aloitettiin moottoriajoneuvojen keskusrekisteröinti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisessa autorekisterikeskuksessa (1996-2009 Ajoneuvohallintokeskus). Nykyään rekisteröinnistä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Sisäasiainministeriön 18.7.1963 antaman päätöksen (asetuskokoelma 382/1963) mukaan ajoneuvojen rekisterikortit sai hävittää kymmenen vuoden kuluttua siitä kun ajoneuvo on poistettu rekisteristä. Turun ja Porin lääninhallituksessa on em. päätöksen mukaisesti hävitetty vuosina 1964 ja 1967 niitä moottoriajoneuvoja koskevat kantakortit, jotka on poistettu rekisteristä vuonna 1956 tai sitä ennen. Sarjat III Bhaa - III Bhae sisältävät Turun ja Porin läänissä rekisteröityjen autojen, moottoripyörien ja traktorien kantakortit. Lisäksi on kortisto perävaunuista ja koekilvistä. Autojen kantakortteihin sisältyy myös linja-autot (vaaleankeltaiset kortit) ja kuorma-autot (vaaleansiniset kortit). Vuodesta 1962 lähtien myös pakettiautojen rekisteröinti merkittiin vaaleansinisille kantakorteille. Autot, moottoripyörät ja traktorit on järjestetty omina kortistoinaan rekisterinumeron mukaiseen järjestykseen. Kilpitunnusten kirjaimet olivat Turun ja Porin läänissä T, E ja F. Vuoteen 1949 asti kilpitunnukset olivat yksikirjaimisia (T). Vuonna 1949 kilpijärjestelmä uudistettiin siten, että kilpitunnukset muutettiin kaksikirjaimisiksi. Muutos toteutettiin seuraavasti: kilpitunnuksen nro ennen alle 1000 -> TA 1000 -> TB 2000 -> TC 3000 -> TD jne. Esimerkkejä muutoksesta: T-192 muuttui TA-192 T-1192 muuttui TB-192 T-2192 muuttui TC-192. Autoilla T-kirjaimen seuraajaksi tuli vuonna 1953 kirjain E ja vuoden 1960 lopulla kirjain F. Turun ja Porin läänissä autojen kilpitunnuksia jaettiin kirjaintunnukseen FN saakka. Vuodesta 1962 alkaen rekisteröidyissä autoissa päädyttiin käyttämään kolmikirjaimisia ja enintään kaksinumeroisia kilpitunnuksia. Moottoripyörien ja traktorien rekisteröinnissä olivat käytössä T- ja E-alkuiset tunnukset.