Arkistonmuodostaja: Rautatiehallitus. Hallinto-osasto
Arkisto: Rautatiehallituksen hallinto-osaston lainopillisen toimiston II arkisto - Sarjat
Sarja: Hb Loviisa-Vesijärvi rautatietä koskevat asiakirjat


Rajavuodet

1898 - 1961

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Asiakirjat liittyvät Loviisan Rautatie Oy:n toimintaan. Rataosa Loviisa Valkon satama-Niemen satama Vesijärven rannalla Lahdessa. Asiakirjoista osa on suomen- osa ruotsinkielisiä. Sisältää myös karttoja ja sinikopioita.