Arkistonmuodostaja: Kirkinen, Heikki
Arkisto: Heikki Kirkisen arkisto - Sarjat
Sarja: 9 YLIOPISTONOPETTAJAN, TUTKIJAN JA HALLINTOMIEHENTOIMEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT
Sarja: 9:6 Opetusministeriölle annetut selvitykset ja ilmoitukset saaduista apurahoista sekä ulkomaisen professuurin hoitoon liittyvät asiakirjat


Rajavuodet

1963 - 1987Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.