Arkistonmuodostaja: Kirkinen, Heikki
Arkisto: Heikki Kirkisen arkisto - Sarjat
Sarja: 14 MIKROFILMIEN VALOKOPIOTOISTEET


Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sisältää valokopiotoisteita vanhoista historialiisista asiakirjoista, slaavilaisista käsikirjoituksista sekä muista Karjalan historiaa käsittelevistä kirjallisista lähteistä. Aineisto on koottu Neuvostoliiton (Venäjän) kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmista. Mikrofilmiluettelo on Joensuun maakunta-arkistossa.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.