Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) - Sarjat
Sarja: Is. Yleiskartat
Sarja: Isb. Kalmbergin kartasto


Rajavuodet

1855 - 1856

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kartaston on laatinut Krimin sodan aikana yli-esikunnan topograafillisen osaston sotilastopografit suomalaisen eversti Gustaf Adolf Kalmbergin johdolla. Pohjana on käytetty maanmittaushallituksen 1800-luvun alkupuolella laatimia pitäjänkarttoja sekä (painamattomia) kihlakunnankarttoja. Kalmbergin kartastosta on olemassa kaksi painosta, joista toisessa metsämaat on väritetty vihreäksi, toisessa ruskeaksi. Kartat painettiin kivipainatuksena. Korkeussuhteita ei ole niissä kuvattu.

  • Järjestämisperiaate

    Karttalehdet on järjestetty lehtijaon mukaiseen järjestykseen karttalehtien väristä riippumatta. Lähes kaikista lehdistä löytyvät molemmanväriset, vihreä- ja ruskeasävyiset lehdet. Mikäli vain jompikumpi lehti löytyy, on tämä mainittu arkistoyksikön tiedoissa.

  • Liittyvät aineistot

    Kalmbergin kartaston lehtiä muissa arkistoissa: TVH EI 23 ja 65 sekä Yleisk. 157.