Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen verollepanokartat - Sarjat
Sarja: 125:2 Verollepanokartat Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneistä


Rajavuodet

1777 - 1891

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Pääosa sarjaan kuuluvista kartoista on laadittu verollepanoa ja isojakoa varten, mutta joukossa on myös vähän rajankäynteihin tai muihin tarkoituksiin liittyviä karttoja.

  • Järjestämisperiaate

    Kartat on periaatteessa järjestetty pitäjän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Eri läänit ja erillään säilytettävät selitelmäosat on kuitenkin järjestetty omaksi ryhmäkseen. Järjestys on: 1. Mikkelin läänin kartat Ke - Sä 2. Mikkelin läänin erillään säilytettävät foliokokoiset selitelmäosat Ke - Sä 3. Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien kartat En - Vä. Lisäksi on huomattava, että ryhmän 3. karttojen aakkosjärjestys on loppuosaltaan virheellinen.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.