Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) - Sarjat
Sarja: Ib.* Senaatin kartasto


Muut nimet

Venäläiset topografiset kartat (1870 - 1917)
Venäläiset topografiset kartat (1870 - 1917)

Rajavuodet

1870 - 1919

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Venäjän valtio kartoitti vuosina 1870-1917 Etelä-Suomen topografisesti noin 61. leveyspiirille asti mittakaavassa 1:21000. Suomen valtio tuki kartoitustyötä taloudellisesti, ja venäläiset sotilasviranomaiset luovuttivat Suomeen valokuvaukselliset jäljennökset kustakin mittauspöytälehdestä kahtena mustavalkoisena kappaleena. Myöhemmin nämä karttalehdet väritettiin Maanmittauksen ylihallituksessa. Venäläiset topografiset kartat julkaistiin mustavalkoisena karttasarjana mittakaavassa 1:42000, Helsingin ja Viipurin ympäristöä koskevat karttalehdet myös mittakaavassa 1:21000. Venäläiset kartoittivat lisäksi vuosina 1916-1917 Ahvenanmaan mittakaavassa 1:42000 sekä rekognisoivat Savonlinnan ja Joensuun ympäristöä mittakaavassa 1:84000. Senaatinkartaston pääosa on laadittu mittakaavassa 1:21 000, eräillä alueilla on käytetty myös 1:42 000 ja 1:84 000. Senaatinkartasto kuvaa Etelä-Suomen aluetta, asutusta ja maastoa noin 61. leveyspiirille asti hyvin seikkaperäisesti. Se tukeutuu astronomis-geodeettiseen runkoon. Kartasto kuvaa myös topografisesti korkeuskäyrien avulla maaston muotoa. Korkeussuhteet on merkitty karttalehdille käyrillä kahden sashenin (4,27 m) välein.

  • Huomautus

    Kartastossa on 408 karttalehteä, jotka järjestyvät toistensa suhteen venäläisten topografisten karttojen lehtijaon mukaisesti (ks. esim. Maanmittaushallituksen karttamyynnin karttaluettelo, osasto 2.223). Senaatinkartasto on saatu Suomeen aikanaan kahtena kappaleena Venäjän Pääesikunnan lahjoituksena Senaatille. Kartasto väritettiin Maanmittauksen ylihallituksessa. Kartastosta tehtiin lisäksi ainakin pari vajavaisena säilynyttä väritettyä kappaletta. Nämä venäläiset topografiset kartat julkaistiin mustavalkoisena painoksena 1:42 000 (Helsingin ja Viipurin ympäristöä koskevat lehdet 1:21 000 ja Savonlinnan ja Joensuun ympäristöä koskevat lehdet 1:84 000).

  • Julkaisut, tutkimukset

    Tästä aineistosta on lisätietoja Portissa. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Senaatin kartastot  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.