Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittausarkistojen mittauskonseptit (kokoelma) - Sarjat
Sarja: Ib. KARTTAKONSEPTIT


Rajavuodet

1646 - 1820

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Maanmittauskarttakonsepteissa kuvataan tehtyjä maanmittaustoimituksia ja niissä laadittuja toimituskarttoja. Konseptit ovat syntyneet kenttätöissä ja niiden pohjalta laadittiin ns. uudistuskartat kylistä, tiloista, rajankäynneistä ja muista toimituksista.