Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittausarkistojen mittauskonseptit (kokoelma) - Sarjat
Sarja: Ia. ASIAKIRJAKONSEPTIT


Rajavuodet

1646 - 1820

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Maanmittausasiakirjakonseptit ovat syntyneet maanmittaustoimituksia tehtäessä pääasiassa Ruotsin vallan aikana.

  • Huomautus

    Maanmittausasiakirjakonseptien sarja jakautuu 35 alasarjaan, jotka ovat muodostuneet alueellisin perustein. Asiakirjat on luetteloitu erikseen ja niihin liittyvät karttakonseptit erikseen.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.