Arkistonmuodostaja: Säkylän nimismiespiiri
Arkisto: Säkylän nimismiespiirin arkisto - Sarjat
Sarja: D TOISTEET
Sarja: Db Päätösten, lupien ja todistusten toisteet
Sarja: Dbe Nimismiehen antamien muiden päätösten, lupien ja todistusten toisteet
Arkistoyksikkö: Dbe:2.2 Syyttämättäjättämispäätökset ja päätökset poliisitutkinnan lopettamisesta


Alkuvuosi - loppuvuosi

1977 - 1987

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v – JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.