Arkistonmuodostaja: Merenkulkuhallitus
Arkisto: Merenkulkuhallituksen III arkisto - Sarjat
Sarja: H SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT
Sarja: Hp Onnettomuustutkinta-asiakirjat
Arkistoyksikkö: Hp:55 M/S Malmi 1979


Alkuvuosi - loppuvuosi

1980 - 1983

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta
Käyttörajoitus

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lastimoottorialus M/S Malmi oli 7. joulukuuta 1979 täydessä hiililastissa matkalla Puolasta Turkuun, kun se upposi myrskyssä Itämereen. Viimeisellä matkallaan Malmi oli viemässä 6 500 tonnin kivihiililastia Gdyniasta Turun sähkölaitokselle. Aluksen ohitettua Hel-niemen majakan se joutui merenkäynnille alttiiksi ja sai vettä kannelleen. Noin kello 20.30 laiva sai pysyvän kallistuman vasemmalle. Kello 22.05 koko vasen reelinki oli veden alla ja aallot löivät yli koko kannen. Painopistettä yritettiin korjata tuloksetta. Alus kertoi radiolla asiasta Bore Skylle, joka lähti lähemmäksi. Kello 23.44 päällikkö lähetti hätäsanoman ja ruotsalaiset pelastushelikopterit lähtivät liikkeelle. Kello 23.57 päällikkö peruutti hätäsanoman ilmoittaen yrittävänsä oikaista laivan pumppaamalla. Kello 0.17 päällikkö uudisti hätäviestin, kun laivan kallistuma oli 70 astetta, ja merenkäynti vei mennessään puhallettavan pelastuslautan ja toisen pelastusveneen. Tuulen nopeus oli 20 metriä sekunnissa, aaltojen korkeus 10 metriä ja räntäsade haittasi näkyvyyttä. Noin kello 00.35 suuri aalto paiskasi useimmat laivan sivulla olleet mereen. Osa laivaväestä onnistui pelastautumaan vedestä veneeseen ja kumilautalle. Tässä vaiheessa Bore Sky oli uppoavan laivan lähituntumassa valmiina pelastustoimiin. Malmi pyörähti ympäri, kellui vähän aikaa ylösalaisin ja vajosi pohjaan valot palaen. Kello 0.38 Bore Sky ei nähnyt enää Malmin valoja. Neljä ruotsalaista helikopteria ja Bore Sky saivat pelastettua 14 laivassa ollutta. Osan heistä helikopterit veivät Ruotsiin sairaalaan, osan toi Bore Sky Turkuun. Aaltoihin katosi 14 ihmistä. Myöhemmin ilmeni, että Malmin kansi repesi ja vettä pääsi siksi laivaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti merilain (167/39) 259§:n nojalla tutkintatoimikunnan selvittämään pohjoisella Itämerellä 6.12.1979 tapahtuneen M/S Malmin uppoamista ja sen syytä (7.12.1979, 228/070/79). M/S Malmin tutkintatoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Merenkulkuhallituksesta toimistopäällikkö Heikki Valkonen. Merilain 259§ mukaan tutkintatoimikunnan tehtävänä on selvittää onnettomuustapahtuma ja sen syyt. Toimikunnan tuli noudattaa soveltuvin osin meriselityksiä koskevia säännöksiä. Toimikunta antoi työnsä päätyttyä selvityksen tutkimustuloksistaan ja ehdotukset meriturvallisuuden parantamiseksi. M/S Malmin uppoamisen tutkintaan liittyvät asiakirjat: radioliikenteen litteroinnit, kuulustelupöytäkirjat, kopiot oikeuden päätöksistä.

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.