Arkistonmuodostaja: Helsingin Diakonissalaitos
Arkisto: Helsingin Diakonissalaitoksen arkisto III - Sarjat
Sarja: HENKILÖARKISTOT
Arkistoyksikkö: Ester Juvelius


Alkuvuosi - loppuvuosi

1906 - 1958

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Ester Juvelius syntyi 1876 ja kuoli 1962. Vihittiin diakonissaksi 1911. Kirjeenvaihtoa ym.

  • Käyttöluvan ehto

    Käyttö Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön johtajan luvalla. Käyttöluvan hakijan tulee itse hakea kirjallinen lupa luvan myöntäjältä. Saatu lupa toimitetaan Kansallisarkiston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@arkisto.fi. Luvan myöntäjän yhteystiedot saa tarvittaessa Kansallisarkiston tutkijapalvelusta.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.