Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat
Sarja: A TURUN JA PORIN LÄÄNI
Sarja: Köyliö
Arkistoyksikkö: A48:5/50-51 Kepola; RN:o 1:180 Kansakoulu muodostettu lohkomalla tilojen RN:ot 1:105, 1:144 ja 1:148 yhteismaasta sekä RN:o 1:105 Hällä lohottu 1:181-184, rajakartta


Alkuvuosi - loppuvuosi

1938 - 1938

Paikkakunta

Köyliö

Muu alue

Kepola

Tekijä

Seppälä, A.

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon