Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 162 Vihti


Jakso

3.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1623 - 1623

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamannin, Läckön kreivin Jaakko De la Gardien sijainen alilaamanni Lauri Bertilinpoika vidimoi Irjalan herran Niilo Laurinpojan pyynnöstä Kaharlan kylän asukkaiden esittämän Hannu Djäknin 1482 antaman tuomiokirjan koskien Kaharlan, Koikkalan, Taipaleen ja Pääkslahden kylien omistusten välisiä rajoja.

 • Huomautus

  Lauri Bertilinpojan haljennut sinetti. Sama käsiala kuin pergamentissa 176.

 • Omistushistoria

  Kuulunut Mustion kartanon arkistoon.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.