Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 149 Turku


Jakso

13.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1612 - 1612

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Muistoruno kuningas Eerik XIV:n puolison, kuningatar Kaarina Maununtyttären (1550-1612) kuoleman johdosta.

 • Huomautus

  Vasemmassa palstassa 47 Jeremias Petri Parginsulanuksen laatimaa latinankielistä elegistä distikonia sekä hautaepigrammi, oikeassa käännös ruotsiksi. Kirjoituspaikka ei käy ilmi tekstistä. Sama käsiala kuin pergamenteissa 183 ja 186.

 • Omistushistoria

  Säilytetty Tottien hautakappelissa Turun tuomiokirkossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.