Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 146 Viipuri


Jakso

25.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1612 - 1612

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Karjalan laamannin, Tjusterbyn herran Arvid Tönnenpojan sijaisina toimivat Gammelbyn herra Samuel Arvidinpoika ja Porvoon Virtaalan herra Joakim Berndes vahvistavat 21.11.1610 Arvid Tönnenpojan pyynnöstä vidimoimansa, 4.8.1609 annetun tuomion Porvoon Boen ja Tjusterbyn kartanoiden välisistä rajoista.

 • Luovutustiedot

  G. E. Borg, lahjoitus 16.12.1925.

 • Huomautus

  Asiakirja on liitetty samansisältöiseen, 14.8.1609 päivättyyn asiakirjaan, ks. pergamentti 143. Sama käsiala kuin pergamenteissa 143 ja 145.

 • Omistushistoria

  Säilytetty Porvoon Boen kartanossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.