Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 143 Porvoo, Boe


Jakso

14.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1609 - 1609

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kuninkaantuomiovaltaiset valtaneuvokset, Salstadin vapaaherra Niilo Bielke ja Fårdalan herra Niilo Antinpoika Lilliehöök vidimoivat Tjusterbyn herran Arvid Tönnenpojan pyynnöstä vuonna 1608 laaditun Porvoon Boen ja Tjusterbyn kartanoiden rajoja koskevan selvityksen, joka puolestaan perustuu vuonna 1436 (?) annettuun rajatuomioon.

 • Luovutustiedot

  G. E. Borg, lahjoitus 16.12.1925.

 • Huomautus

  Asiakirjateksti sisältää sananmukaiset kopiot vuonna 1608 ja 1436 (?) (FMU III 2198) annetuista rajatuomioista. Jälkimmäinen vuosiluku on korjattu tuomarien henkilöhistoriallisten tietojen perusteella. Niilo Bielken ja Niilo Antinpoika Lilliehöökin allekirjoitukset ja sinetit. Asiakirjaan on liitetty samansisältöinen, 25.5.1612 päivätty asiakirja, ks. pergamentti 146. Selkäpuolella olevan maininnan mukaan Reinhold Wrangel on tuonut asiakirjan oikeuteen 7.2.1625. Sama käsiala kuin pergamenteissa 145 ja 146.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Vidimoitu dokumentti vuodelta 1436 (?) FMU III 2198

 • Omistushistoria

  Säilytetty Porvoon Boen kartanossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.