Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 170 Segerstad


Jakso

11.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1628 - 1628

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Segerstadin herra Olavi Hård tekee omaistensa ja todistajien läsnä ollessa testamentin, jolla määrää Tubbetorpin kartanon pojalleen Juhanalle, Skenningeforsin Kaarlelle ja Segerstadin Aadolfille sekä lisäksi vaihtaa kahden miniänsä huomenlahjaoikeuksia.

 • Luovutustiedot

  Lahjoittanut Emil Hård 23.2.1887.

 • Huomautus

  Olavi Hårdin, Katriina Hårdin (?), Juhana, Kaarle ja Aadolf Hårdin sekä Iisak Henrikinpoika Silverhjelmin ja Matti Pietarinpoika Storen allekirjoitukset. Seitsemästä sinetistä kolmesta jäljellä nauhat.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.