Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 160 Sääksmäki, Tarttila


Jakso

29.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1622 - 1622

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamannin Jaakko De la Gardien sijaisena toimiva Lauri Bertilinpoika vahvistaa Lahisten herran Samson De la Motten pyynnöstä Laukon herran Knuut Eerikinpojan 10.7.1496 antaman rajatuomion koskien Lahisten säterin ja Jutikkalan kylän sekä Keikkalan ja Iittalan kylien välisiä rajoja.

 • Luovutustiedot

  Lahjoittanut Annette Tudeer 25.5.1882.

 • Huomautus

  Lauri Bertilinpojan huonokuntoinen sinetti.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.