Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 216 Tukholma


Jakso

23.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1653 - 1653

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kopio asiakirjasta, jolla kuningatar Kristiina siirtää isänsä Kustaa II Aadolfin 9.8.1625 Viron kuvernöörille, valtaneuvos Pietari Banerille ja tämän miespuolisille rintaperillisille Norrköpingin päätöksen ehdoilla läänittämän ja kuningattaren itsensä 9.2.1646 vahvistaman Liivinmaalla sijaitsevan Saliksen linnan (nykyinen Salacgriva) allodiaalioikeuden alaiseksi.

 • Huomautus

  Julkisen notaarin Johannes Hessen allekirjoituksellaan ja leimallaan originaalin kanssa yhteneväksi todistama kopio. Ei sinettiä. Sama käsiala kuin pergamenteissa 164, 193 ja 218.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.