Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 278 Turku


Jakso

24.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1766 - 1766

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Turun akatemian kansleri, valtaneuvos ja kreivi Johan Henrik von Liewen sekä matematiikan professor ordinarius, promoottori Martin Johan Wallenius myöntävät Gabriel Lizeliukselle filosofian tohtorin ja maisterin arvot sekä niihin kuuluvat erioikeudet.

 • Huomautus

  Teksti on painettu. Martin Johan Walleniuksen allekirjoitus ja Turun akatemian sinetti.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.