Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 274 Halikko, Häntälä


Jakso

8.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1751 - 1751

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Piikkiön ja Halikon kihlakunnantuomari Petter Juslen vahvistaa Halikon Joensuun tilan pehtoorin Jöns Lidmarkin pyynnöstä kaupan, jolla Bengt De la Motte on 20.10.1749 myynyt valtakunnankreivitär Ebba Catharina Hornille Fulkkilan säteritilan ja Hakamäen tilan Uskelan pitäjässä sekä maita Nopilan kylässä Uskelassa ja Pombaribölen kylässä Halikossa.

 • Huomautus

  P.F. Juslenin allekirjoitus ja lakkasinetti; Halikon kihlakunnan sinetti.

 • Omistushistoria

  Kuulunut Armfeltien sukuarkistoon.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.