Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 254 Kemiö, Engelsby


Jakso

20.-23.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1694 - 1694

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Piikkiön ja Halikon kihlakunnantuomari Juhana Wallensten antaa maaherra ja paroni Lorentz Creutzille kiinnekirjan Kemiön pitäjän Bergan kylässä sijaitseviin kolmeen tankoon maata, jotka Creutz on ostanut 14.3.1690 everstiluutnantti ja paroni Bernhard Rehbinderiltä aiemmin alueella omistamiensa mutta reduktiossa menettämiensä maiden tilalle.

 • Huomautus

  Juhana Wallenstenin allekirjoitus ja lakkasinetti; varsinainen sinetti puuttuu.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.