Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 248 Tukholma


Jakso

26.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1684 - 1684

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Ruotsin Suuren meritullin ylijohtaja, Nyborgin ja Näsin herra Brynte Kronsköld luovuttaa valtaneuvokselle ja valtakunnanmarsalkalle, Bogesundin kreivi Juhana Gabriel Stenbockille itse aiemmin tältä ostamansa Tukholman Järntorgetilla valtionpankin vieressä sijaitsevan, Tre Kronor -nimisen kivitalon saaden korvaukseksi Östervikin säteritilan Upplannista.

 • Huomautus

  Brynte Kronsköldin, Anna Katariina Flemingin, Juhana Hastferin ja Juhana Kasimir Flemingin allekirjoitukset ja peltikotelolliset sinetit.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.