Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 237 Tukholma


Jakso

14.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1673 - 1673

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kuningas Kaarle XI vahvistaa 21.4.1673 tehdyn vaihtokaupan, jolla valta- ja hovioikeudenneuvos Lorenz Creutz luovuttaa rouva Anna Berndesille Porvoon pitäjässä sijaitsevia allodiaalitiloja vastineeksi Norrköpingin päätöksen ehtojen mukaisista tiloista Porvoon pitäjässä siten, että Creutzin saamat tilat muuttuvat vaihdon yhteydessä allodiaalitiloiksi ja Berndesin saamat Norrköpingin päätöksen ehtojen mukaisiksi.

 • Huomautus

  Vrt. 235. Kuningas Kaarle XI:n allekirjoitus ja sinetti. A.G. Lindehjelmin ja Daniel Wulffin varmennukset. Sama käsiala kuin pergamenteissa 242-243 ja 246.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.