Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 230 Tisby


Jakso

26.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1667 - 1667

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Lorentz Creutz, Jaakko Duvall ja Kustaa Duvall ilmoittavat luopuvansa maatiloista, jotka kruunu on heille 29.11.1651 suoritetun Albrekt Duvallin perinnönjaon yhteydessä antanut korvaukseksi niistä testamentin mukaan heille kuuluvista, Vehkalahden pitäjässä sijaitsevista ratsutiloista, jotka he kuitenkin sittemmin ovat saaneet omistukseensa.

 • Huomautus

  Lorentz Creutzin, Jaakko Duvallin ja Kustaa Duvallin allekirjoitukset. Kaikki kolme sinettiä puuttuvat. Sama käsiala kuin pergamentissa 229.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.