Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 205 Tukholma


Jakso

3.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1651 - 1651

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Jäljennös kapteeni Juhana Järnefeltille annetusta aateliskirjasta.

 • Luovutustiedot

  Suomen muinaismuistoyhdistykseltä 1877.

 • Huomautus

  Kopioimisajankohtaa ei tunneta. Keskelle on jätetty tyhjä tila aatelisvaakunaa varten. Asiakirjan alareunaan on lisätty: "Likheten med det i Kongl. Riks Archivet förvarade Original-Concept intygar; Stockholm den 20 Mars 1801. R. Sundel Actuarie." Ei sinettiä.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.