Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 198 Tukholma


Jakso

23.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1649 - 1649

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Jäljennös asiakirjasta, jolla kuningatar Kristiina läänittää Norrköpingin päätöksen ehdoilla majoitusmestari Brix Böningille maatiloja Pälkäneen pitäjän Pakkalan kylästä.

 • Huomautus

  Kopioimisajankohtaa ei tunneta. Juhana Silverstjärna todistaa allekirjoituksellaan jäljennöksen aitouden. Ei sinettiä.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.