Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 183 Turku


Jakso

7.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1638 - 1638

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Åke Tottille ja hänen toiselle puolisolleen Kristiina Brahelle omistettu hääruno.

 • Huomautus

  Kirjoituspaikka ei käy ilmi tekstistä. Sama käsiala kuin pergamenteissa 149 ja 186.

 • Omistushistoria

  Säilytetty Tottien hautakappelissa Turun tuomiokirkossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.