Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 182 Sauvo, Voilahti


Jakso

17.-18.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1636 - 1636

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamannin Klaus Flemingin sijaisena toimiva alikirjuri Petrus Vigelius Vestman vahvistaa Knuut Niilonpojan pyynnöstä Antti Sigfridinpojan 14.7.1627 antaman Paraisten Gästerbölen ja Siggnäsin kylien rajoja koskevan tuomiokirjeen.

 • Luovutustiedot

  Lahjoittanut Suomen muinaismuistoyhdistys 1872.

 • Huomautus

  Sinetti puuttuu. Vestmanin allekirjoitus.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.