Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 178 Pernaja


Jakso

17.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1635 - 1635

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Karjalan laamannin Kaarle Bonden sijaisena toimiva Turun hovioikeuden asessori Henrik Martinpoika Teet vahvistaa rouva Katariina Hess von Wichdorffin asiamiehen Martti Jönsinpojan pyynnöstä Katariina Hess von Wichdorffin edesmenneelle miehelle Ernst Creutzille 5.2.1632 annetun kiinnekirjan.

 • Huomautus

  Sinetti puuttuu. Henrik Martinpoika Teetin allekirjoitus. Sama käsiala kuin pergamentissa 179.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.