Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 161 Hämeenlinna, Luhtiala


Jakso

24.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1623 - 1623

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamannin Jaakko De la Gardien sijaisena toimiva Lauri Bertilinpoika ja Hattulan kihlakunnantuomarin Pietari Eerikinpojan sijaisena toimiva Eerik Yrjänänpoika vahvistavat aiemmin määrätyn rajan Metsänkylän ja Pekolan kylien sekä Luhtialassa asuvan Pietari Olavinpojan maiden välillä sen jälkeen, kun kylien asukkaat ovat valittaneet Tukholmaan Pietari Olavinpojan riistäneen heidän metsiään.

 • Huomautus

  Lauri Bertilinpojan ja Eerik Yrjänänpojan sinetit. Vrt. pergamentti 159.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.