Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 118 Piikkiö


Jakso

talvi

Alkuvuosi - loppuvuosi

1567 - 1567

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamanni, Suitian herra Klaus Fleming vidimoi Hepojoen herran Eerik Martinpojan pyynnöstä Hogenskild Niilonpoika Bielken ja Knuut Knuutinpojan 26.5.1564 antaman tuomiokirjeen Piikkiön ja Paimion pitäjien välisistä rajoista.

 • Huomautus

  Klaus Flemingin sinetti rikkoutunut. Asiakirjateksti sisältää sananmukaisen kopion 26.5.1564 annetusta tuomiokirjeestä. Vrt. pergamentti 110.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.