Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 100 Lohja, Veijola


Jakso

24.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1563 - 1563

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kuninkaantuomiovaltaiset Byestadin herra Klaus Åkenpoika sekä Brunstholmin herra Olavi Henrikinpoika käsittelevät Sjundbyn herran Jaakko Henrikinpojan syytöksiä Osuniemen ja Jönsbölen asukkaita vastaan siitä, että nämä ovat tuottaneet vahinkoa Kirkniemen alueille, sekä vidimoivat riitaa koskevan aiemman, Falunin Risholnin herran Jöns Pietarinpojan 2.10.1558 antaman ja Etelä-Suomen laamannin Henrik Klaunpoika Hornin 20.2.1559 vahvistaman tuomiokirjeen.

 • Luovutustiedot

  C.G. von Christierson, lahjoitus 6.4.1894.

 • Huomautus

  Vrt. pergamentit 91 ja 93. Klaus Åkenpojan sinetti; toisesta sinetistä jäljellä nauha. Vuosiluku on päätelty muiden Klaus Åkenpojan ja Olavi Henrikinpojan Lohjan käräjillä antamien asiakirjojen perusteella. Sama käsiala kuin pergamenteissa 101-104.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Hausen, Bidrag till Finlands historia, IV 149

 • Omistushistoria

  Säilytetty Lohjan Kirkniemen kartanossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon



  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.