Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 102 Lohja, Veijola


Jakso

24.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1563 - 1563

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kuninkaantuomiovaltaiset Byestadin herra Klaus Åkenpoika sekä Brunstholmin herra Olavi Henrikinpoika antavat Sjundbyn herralle Jaakko Henrikinpojalle kiinnekirjan 16 kyynärään veromaata Karjaan Ingvaldsbyssä sekä tiettyihin Mustionjoen myllyoikeuksiin, jotka tämä on ostanut Lauri Göökiltä Inkoon Bredslättistä.

 • Luovutustiedot

  C.G. von Christierson, lahjoitus 6.4.1894.

 • Huomautus

  Olavi Henrikinpojan rikkoutunut sinetti; toisesta sinetistä jäljellä nauha. Päiväys on päätelty muiden Klaus Åkenpojan ja Olavi Henrikinpojan Lohjan käräjillä antamien asiakirjojen perusteella. Sama käsiala kuin pergamenteissa 100-101 ja 103-104.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Hausen, Bidrag till Finlands historia, IV 150

 • Omistushistoria

  Säilytetty Lohjan Kirkniemen kartanossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.