Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 83 Kemiö


Jakso

7.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1548 - 1548

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamanni Eerik Fleming vahvistaa maakaupat, joilla Eerik Antinpoika on ostanut useita Syvälahden ja Pedersån kylissä sijaitsevia alueita.

 • Huomautus

  Sinetti puuttuu. Asiakirjan selkäpuolella lukee "Vidimeret i den Konnungzlige Hofrätten i Finland den 30 Junij åhr 1627".

 • Julkaisut, tutkimukset

  Hausen, Bidrag till Finlands historia, III 298

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.