Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 77 Porvoo


Jakso

30.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1545 - 1545

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamanni Eerik Fleming vahvistaa porvoolaisen porvarin Matti Bertilinpojan esittämän, Pietari Niilonpojan myöntämän tuomiokirjeen koskien Matti Bertilinpojan isän Bertil Matinpojan Saksalan kylästä ostamaa kahta tankoa maata.

 • Huomautus

  Sinetti puuttuu.

 • Omistushistoria

  Säilytetty Kurjalan kartanossa.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.