Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 61 Perniö


Jakso

1.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1537 - 1537

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamanni Eerik Fleming vakuuttaa, että hänen palvelijansa Eerik Haakoninpoika on Kemiön kesäkäräjillä 28.6.1537 vahvistanut erään maatilan luovutuksen Syvälahdessa.

 • Huomautus

  Sinetistä jäljellä nauha. Asiakirjan selkäpuolella lukee "Vidimeret i den Konningzlige Hofrätten i Finland den 30 Junij åhr 1627". Sama käsiala kuin pergamenteissa 62-65 ja 68-70.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Hausen, Bidrag till Finlands historia, III 96

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.