Arkistonmuodostaja: Pergamentti-kokoelma
Arkisto: Pergamentti-kokoelma - Sarjat
Sarja: ASIAKIRJAT
Arkistoyksikkö: 122 Viipuri


Alkuvuosi - loppuvuosi

1500-luku - 1500-luku

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Etelä-Suomen laamanni Klaus Fleming vidimoi tuntemattomana ajankohtana isänsä Eerik Flemingin, Etelä-Suomen laamannin, Porvoossa 16.1.1531 laatiman vahvistuskirjeen koskien kauppaa, jolla Henrik Eerikinpoika Näsestä on ostanut 4½ kyynärää maata Mickelsbölen kylästä Niilo Olavinpojan isältä Olavi Pietarinpojalta Emäsalosta.

 • Huomautus

  Molemmat sinetit puuttuvat. Asiakirja voidaan ajoittaa prosopografisin perustein aikavälille 1569-1576.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Eerik Flemingin vahvistuskirje: Hausen, Bidrag till Finlands historia, III 1

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.