Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA U Uudistuskartat ja -asiakirjat
Arkistoyksikkö: [Ehuru åratalet när denna Charta öfver Åbo Stad blifvit upprättad icke har bestämmas, är dock otvifvelaktigt att sådant skett före år 1652]


Paikkakunta

Turku

Tekijä

Gangius, Olof [?]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

57M 147/9

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon