Arkistonmuodostaja: Läänintilit
Arkisto: Yleisiä asiakirjoja - Sarjat
Sarja: Asiakirjoja
Arkistoyksikkö: 6977b Reduktiokomission asiakirjoja koskien Inkerin ja Käkisalmen lääniä


Muut nimet

Ingermanlands och Kexholms läns handlingar som behandlats av reduktionskommissionen (1617 - 1683)

Alkuvuosi - loppuvuosi

1617 - 1683

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Sisältää henkilö- ja asiahakemiston.

 • Informationsinnehåll

  Har ett person- och ett sakregister.

 • Käyttökopiot

  Mikrofilmi LT:1908

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon