Arkistonmuodostaja: Rautatiehallitus. Hallinto-osasto
Arkisto: Rautatiehallituksen hallinto-osaston lainopillisen toimiston III arkisto - Sarjat
Sarja: F KIRJEISTÖ
Sarja: Fd Junavaurioita koskevat asiakirjat
Arkistoyksikkö: Fd:1.1 Rauhan junaonnettomuus


Jakso

6.10.1938

Alkuvuosi - loppuvuosi

1938 - 1938

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta
Käyttörajoitus

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Junaonnettomuus Lappeenranta-Tainionkoski välisellä rataosalla, kun Tainionkoskelle matkalla ollut henkilöjuna numero 851 ja Lappeenrantaan menevä rikkidioksidivaunuun kytketty järjestelyjuna numero 1233 ajoivat vastakkain. Valokuvia, piirroksia.

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.