Arkistonmuodostaja: Läänintilit
Arkisto: Yleisiä asiakirjoja - Sarjat
Sarja: Asiakirjoja
Arkistoyksikkö: 6826 Inkerinmaan kopiokirja


Muut nimet

Ingermanlands kopiebok (1615 - 1653)

Alkuvuosi - loppuvuosi

1615 - 1653

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sisältää myös kaksi kirjettä vuosilta 1582 ja 1594. Entinen nimike Käkisalmen läänin kopiokirja.

  • Informationsinnehåll

    Innehåller också två brev från 1582 och 1594. Förr kallad Kexholms läns kopiebok.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon