Arkistonmuodostaja: Läänintilit
Arkisto: Yleisiä asiakirjoja - Sarjat
Sarja: Asiakirjoja
Arkistoyksikkö: 6820a Viipurin kaupungin kopiokirja


Muut nimet

Kopiebok för Viborgs stad (1316 - 1697)

Alkuvuosi - loppuvuosi

1316 - 1697

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Sisältää jäljennökset Viipurin kaupungin arkistossa olevista privilegioista. Viipurin maistraatin 10.1.1750 varmentama. Alussa sisällysluettelo.

 • Informationsinnehåll

  Innehåller avskrifter av Viborgs stads privilegier i stadsarkivet. Bekräftad av Viborgs magistrat 10.1.1750. Har en innehållsförteckning i början.

 • Säilytysyksikkö / tilaustiedot
  Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.