Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA G 1 Viipurin läänin Äyräpään kihlakunnan maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA G 1 12 [Euräpä Härad] och Nykörke Sochn [Leistola, Kelola, Vitikkala?].


Paikkakunta

Uusikirkko:

Tekijä

Aspegreen [Aspegren], Erich [Erik] NIlsson

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

67M 176/16

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon