Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA C 1 Mikkelin läänin Savon kihlakunnan maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA C 1 1-3 Lille Saffwolax Heradh Sämingh Sochn [Päivilä, Muhola]. [Ennen karttoja: Copia Aff 1561 Jordebook aff Nyeschlåtz Lähn Lille Saffwolax Heradh, Sämingh och Kiäremäki Sochnor. 30 sivua].


Paikkakunta

Sääminki:

Tekijä

Röös, Lars Sigwardson

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

67M 176/15

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon