Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2c Turun läänin Vehmaan kihlakunnan maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2c 3 Geometrisch Afmätningh och Delineation Öfwer Järfwenperä Belagen I Wehmo Häradh och Sochn medh dess tillhörige Lägenheeter.


Paikkakunta

Vehmaa:

Tekijä

Bergman, Magnus

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

67M 176/13

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon