Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 48 Geometriisch Affrijttningh Uppå Toickala Byy Belägin Uthi Halicko Häradt Och Pemar Sochen, Öfwer Des Åckrar, Och Dhe Enghar Såsom Wedh Sielfwa Hemmanen Innom Des Hanck Och Stöör Finnas Belägne,..


Paikkakunta

Paimio:

Tekijä

Mört, O.

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometriisch Affrijttningh Uppå Toickala Byy Belägin Uthi Halicko Häradt Och Pemar Sochen, Öfwer Des Åckrar, Och Dhe Enghar Såsom Wedh Sielfwa Hemmanen Innom Des Hanck Och Stöör Finnas Belägne, Såsom Och Dhen Inkrächtade Hagen, Hwilcken Uppå 60 Hemmans Samfälta Marck, i Ofwanber[ör]de Sochen, Ähr Intagen Och nu Förtijdhen Bruckas aff H:r Landzhöfdingen Falckenberghz Tårpare, Hwilcka Dher Inne Uthi Ähre [Toikkala].

  • Sijoitus

    67M 176/12

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon